Jednorazowa zgoda na odbiór dziecka

Stałe upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola, które obowiązuje przez cały rok przedszkolny - podpisywane jest we wrześniu.
W każdej chwili mogą Państwo zaktualizować złożoną zgodę i dopisać kolejną osobę upoważnioną do odbioru - osobiście w sekretariacie Przedszkola. Może to zrobić wyłącznie rodzic bądź opiekun prawny dziecka. Obecność osoby upoważnionej - nie jest wymagana.

Poniżej zamieszczamy jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka w danym dniu, które należy wydrukować, wypełnić i podpisać (przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka), oraz dostarczyć do Przedszkola

Pobierz jednorazowe upoważnienie

Przedszkole nr 82 w Poznaniu