Przedszkole nr. 82

Zawady 26,

61-002 Poznań

(061) 877-53-12

Designed by In.Point 

 

 

 

W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

 

  • RADOSNE DZIECIŃSTWO - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, budzenie i rozwijanie talentów, a przede wszystkim beztroską zabawę wśród rówieśników.

  • EDUKACJĘ - nabywanie samodzielności, nowe umiejętności, utrwalanie pozytywnych wzorców, dobre przygotowanie do dalszego etapu edukacji.

 

Rodzicu! Partnerze! Tu otrzymasz pomoc w wychowaniu dziecka, będziesz mógł uczestniczyć w jego rozwoju razem z fachową kadrą pedagogiczną. W efekcie Twoje dziecko będzie samodzielnie, twórczo i z bagażem umiejętności i wartości funkcjonować w społeczeństwie.

 

Przedszkole nr 82 Poznań

 

 Przedszkole nr 82 dba o to by dzieci opuszczające przedszkole były otwarte, twórcze,

samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości,

szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych, 

umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Dzięki temu dzieci rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy. 

Przedszkole nr 82 Poznań


Zapraszamy na naszą stronę na fb


Poznaj nasze przedszkole: