Przedszkole nr 82 Poznań
Rekrutacja
2023/24

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM 76/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 27 stycznia 2023 r.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
odbędzie się w dniach od 14 (od godz. 10.00) do 27 marca 2023r.

Procedura zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
W celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej możecie Państwo, jako Rodzice/opiekunowie prawni skorzystać z dwóch form zapisu:
1. poprzez system elektroniczny NABÓR:
- wypełniając wniosek w elektronicznym systemie NABÓR http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
- drukując i podpisując wypełniony wniosek,
- podpisany wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów można złożyć:
a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
lub
b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.
Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/.
lub
2. poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu /szkole podstawowej pierwszego wyboru. (Informacje zawarte we wniosku wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).
Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta. Szczegółową informację w tym zakresie znajdą Państwo w Instrukcji elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia, zamieszczonej na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/.
Miasto Poznań dokłada wszelkich starań, by przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego nie stwarzało zagrożenia epidemicznego, więc rekomendujemy Państwu wypełnianie wniosków poprzez elektroniczny system NABÓR oraz przesyłanie dokumentów z wykorzystaniem tego systemu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny w danym przedszkolu
Dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 7-13.03.2023 r.
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
14-27.03.2023 r. 12-16.06.2023 r.
2.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
14.04.2023 r.

godzina 12.00

22.06.2023 r.

godzina 12.00

3.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
14-19.04.2023 r. 22-26.06.2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.04.2023 r.

godzina 12.00

28.06.2023 r.

godzina 12.00

Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji 24.04-11.05.2023 r.
Przygotowanie skierowań dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej placówki w postępowaniu rekrutacyjnym 12.05-7.06.2023 r.

Ważne informacje

Instrukcja dot. elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór

Wniosek - wersja do druku

Instrukcja potwierdzania woli przyjęcia

Ви з України?