Przedszkole nr 82 Poznań

Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia
w tym 1 miesiąc dyżurny dla potrzebujących rodziców

W roku 2023 miesiącem dyżurnym będzie Sierpień

W Lipcu przedszkole będzie nieczynne


RAMOWY ROZKŁAD DNIA
SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00-7:30 - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
7:30-8:00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym; pozostałe dzieci zabawy dowolne

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00-8:30 - zabawy ruchowe i czynności higieniczno-porządkowe
8:30-9:00 - śniadanie
9:00-10:00 - zajęcia dydaktyczne
10:00-10:45 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacer, obserwacje przyrodnicze
10:45-11:00 - czynności higieniczno-porządkowe
11:00-11:30 - I obiad + owoce, warzywa lub deser
11:30-13:15 - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci (grupa najmłodsza relaks i odpoczynek)
13:15-13:30 - czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu
13:30-14:00 - II obiad

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

14:00-14:30 - zabawy relaksacyjne lub zabawy o niewielkim natężeniu ruchu
14:30-17:00 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

PROPOZYCJE ZAGOSPODAROWANIA CZASU
PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

I - co najmniej 1/5 czasu przeznaczono na zabawę
II - najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne
III - co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na powietrzu
IV - pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może zagospodarować na:
- pracę wyrównawczą, pracę z dzieckiem zdolnym...
- czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne...

PODANE CZASY SĄ ORIENTACYJNE I ZALEŻĄ OD
SYTUACJI W DANYM DNIU

Zapraszamy do naszego przedszkola