INFORMACJE

  • Rok przedszkolny trwa od 1 września do 30 czerwca + 1 miesiąc dyżurny dla potrzebujących rodziców.

 

  • W roku 2021 miesiącem dyżurnym będzie Sierpień.

             RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00-7:30 - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

7:30-8:00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym; pozostałe dzieci zabawy dowolne

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00-8:30 - zabawy ruchowe i czynności higieniczno-porządkowe.

8:30-9:00 - śniadanie.

9:00-10:00 - zajęcia dydaktyczne.

10:00-10:45- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacer, obserwacje przyrodnicze.

10:45-11:00- czynności higieniczno-porządkowe.

11:00-11:30- I obiad + owoce, warzywa lub deser.

11:30-13:15- zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci (grupa najmłodsza relaks

i odpoczynek).

13:15-13:30- czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00- II obiad. 

Przedszkole nr 82 Poznań

 

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

14:00-14:30 - zabawy relaksacyjne lub zabawy o niewielkim natężeniu ruchu.

14:30-17:00 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

 

PROPOZYCJE ZAGOSPODAROWANIA CZASU PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

I - co najmniej 1/5 czsu przeznaczono na zabawę.

II - najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne.

III - co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na powietrzu.

IV - pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może zagospodarować na:

- pracę wyrównawczą, pracę z dzieckiem zdolnym...

- czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne...

 

PODANE CZASY SĄ ORIENTACYJNE I ZALEŻĄ OD SYTUACJI W DANYM DNIU

Przedszkole nr. 82

Zawady 26,

61-002 Poznań

(061) 877-53-12

Designed by In.Point