Przedszkole nr. 82

Zawady 26,

61-002 Poznań

(061) 877-53-12

Designed by In.Point 

 

INFORMACJE

  • Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia w tym 1 miesiąc dyżurny dla potrzebujących rodziców.
  • W roku 2022 miesiącem dyżurnym będzie Lipiec.
  • W sierpniu przedszkole będzie nieczynne.

             RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00-7:30 - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

7:30-8:00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym; pozostałe dzieci zabawy dowolne

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00-8:30 - zabawy ruchowe i czynności higieniczno-porządkowe

8:30-9:00 - śniadanie

9:00-10:00 - zajęcia dydaktyczne

10:00-10:45- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacer, obserwacje przyrodnicze

10:45-11:00- czynności higieniczno-porządkowe

11:00-11:30- I obiad + owoce, warzywa lub deser

11:30-13:15- zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci (grupa najmłodsza relaks

i odpoczynek)

13:15-13:30- czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu

13:30-14:00- II obiad

Przedszkole nr 82 Poznań

 

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

14:00-14:30 - zabawy relaksacyjne lub zabawy o niewielkim natężeniu ruchu

14:30-17:00 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

PROPOZYCJE ZAGOSPODAROWANIA CZASU PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

I - co najmniej 1/5 czasu przeznaczono na zabawę

II - najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne

III - co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na powietrzu

IV - pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może zagospodarować na:

- pracę wyrównawczą, pracę z dzieckiem zdolnym...

- czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne...

 

PODANE CZASY SĄ ORIENTACYJNE I ZALEŻĄ OD SYTUACJI W DANYM DNIU

 

Zapraszamy do naszego przedszkola