Przedszkole nr. 82

Zawady 26,

61-002 Poznań

(061) 877-53-12

Designed by In.Point 

 

Przedszkole nr 82 Poznań

 

Opłaty

 

W związku z pytaniami dotyczącymi płatności za przedszkole informujemy, że od stycznia 2019r. opłata pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni). Naliczanie opłaty następuje na podstawie ilości dni obecnych w przedszkolu w danym miesiącu. W związku z tym nie ma odliczeń za dni nieobecności dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) do 15 dnia miesiąca, w którym Państwo otrzymali informację o wysokości naliczeń.

Drodzy Rodzice!
Przed nami nowy rok szkolny, który z uwagi na obostrzenia, wynikające z pandemii koronawirusa Covid-19, z całą pewnością będzie inny, niż dotychczas…niestety…Mając na uwadze bezpieczeństwo Dzieci, Państwa i wszystkich Pracowników Przedszkola nr 82 i w Poznaniu, przyjmujemy następujące rozwiązania (do odwołania):
 
1. W Przedszkolu nr 82, obowiązuje Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa, dostępna na stronie internetowej przedszkola, Facebooku przedszkolnym, w dokumentacji przedszkolnej, a której przestrzeganie jest obowiązkowe. Ze względu na konieczność codziennej dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 82, decyzją Dyrektora będzie czynne od 6 do 16.30, a od 16.30-17.00 będzie dezynfekowane.
 
2. Z uwagi na dynamikę pandemii, należy monitorować zalecenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz respektować polecenia wydane przez Organ Prowadzący Przedszkole nr 82 oraz innych Decydentów i Służb, mających piecze nad naszą placówką przedszkolną.
 
3. W aktualnej sytuacji pandemii, nie odbędą się w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne i stacjonarne zebrania organizacyjne z rodzicami. Wszystkie niezbędne zagadnienia, dostaniecie Państwo drogą mailową oraz będą dostępne na stronie internetowej i przedszkolnym Facebooku.
 
4. Przydział Nauczycieli i Dzieci, do poszczególnych grup, stanowi odrębny komunikat.
 
5. Wszystkie niezbędne informacje, do czasu zniesienia obostrzeń, będą Państwu przekazywane drogą mailową i aktualizowane na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooku przedszkolnym. Kontakt telefoniczny z nauczycielami nie jest preferowany, z uwagi na fakt, iż Nauczyciele nie posiadają służbowych telefonów, a w czasie zajęć z dziećmi, możliwość rozmów telefonicznych, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, chyba, że Nauczyciel w ramach pełnionego dyżuru, umówi się z Państwem, na konsultacje telefoniczne.
 
6. 01.09.2020r. i dalej do odwołania, rodzice nie będą mogli przebywać w szatni ( wyjątek stanowią rodzice dzieci najmłodszych, którzy pojedynczo będą mogli wejść do szatni aby przekazać dziecko nauczycielowi ), pozostałe dzieci odbierane będą przez personel przy domofonie. Rodzice zobowiązani są do bezwzględnego zakrywania ust oraz nosa podczas przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola oraz zachowania dystansu wobec innych osób.
 
7. Przypominamy o wyposażeniu dzieci w obuwie zamienne (podpisane) , zapasową odzież w razie zabrudzenia ( i worek foliowy na brudną odzież) oraz umieszczenie rzeczy w podpisanym worku. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek. Leków i suplementów diety, niezmiennie nie podajemy.
 
Mimo wielu ograniczeń i utrudnień, mamy nadzieję, że wspólne damy radę sprawić aby był to owocny rok szkolny, czego nam wszystkim, u jego progu ogromnie życzymy.
W załączniku został przygotowany INFORMATOR DLA RODZICÓW, z którym prosimy się zapoznać.

Informator dla Rodziców


 

Wew. Procedura Bezpieczeństwa


 

Rekrutacja - informacje dla rodziców

Rekrutacja - terminy

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:


 

Zapraszamy do naszego przedszkola

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


 

Nabór na rok szkolny 2021/2022

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola:

Lista placówek dysponująca wolnymi miejscami:

Lista wolnych miejsc w przedszkolach


 

Zgoda do wydruku poniżej:

Zgoda na udział w wycieczce

Chcąc wynagrodzić dzieciom czas pandemii i ograniczeń z nią związanych, proponujemy całodniową wycieczkę dla dzieci do Nenufar Club w Kościanie - Pirackiego parku rozrywki https://www.nenufarclub.pl .
Koszt wstępu do Nenufar to 34 zł
Autokar na 2 grupy - 600 zł
( w zależności od ilości dzieci biorących udział w wycieczce, będzie ta kwota dzielona na ilość dzieci i sumowana z ceną wejścia ).
Cały koszt wycieczki to ok. +/- 50 zł
 
Wpłat będzie można dokonywać do 14.06.2021 r.