Przedzszkole nr 82 Poznań

 

Opłaty

 

W związku z pytaniami dotyczącymi płatności za przedszkole informujemy, że od stycznia 2019r. opłata pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni). Naliczanie opłaty następuje na podstawie ilości dni obecnych w przedszkolu w danym miesiącu. W związku z tym nie ma odliczeń za dni nieobecności dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) do 15 dnia miesiąca, w którym Państwo otrzymali informację o wysokości naliczeń.

Drodzy Rodzice!

 

Zebranie z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte

w naborze na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia.

Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej.

Prosimy śledzić naszą stronę.

W związku z zakończeniem rekrutacji do publicznych przedszkoli na podstawie wniosków o kontynuacji oraz nowych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w oparciu

o procedury przydziału dzieci do grup oraz łączenia grup wiekowych przedstawia listy dzieci z podziałem na grupy:

Grupa I Biedronki

Grupa II Świerszcze

Grupa III Pszczółki

Grupa IV Motyle


 

Planowana organizacja pracy przedszkola od 1 września 2020 r. będzie możliwa, jeśli zgodnie ze stanowiskiem MEN i GIS przedszkola powrócą do tradycyjnych form opieki i nauki.

Wyprawka najmłodszego przedszkolaka

Przedszkole nr. 82

Zawady 26,

61-002 Poznań

(061) 877-53-12

Designed by In.Point